Akční členy (motory)

Regulátory otáček

DC servomotory