Silnoproud

Krabičky a svorkovnice

Rozvody vysokého napětí vyžadují zvláštní pozornost. Všechny vodiče je dobré přehledně spojovat ve svorkovnicích. Veškerá kabeláž se pak umístí do vhodného rozvaděče. Při výběru je třeba zohlednit velikost rozvaděče a prostředí, v němž bude používán.

Elektrikářské nářadí

V kategorii elektrikářského nářadí naleznete vše, co můžete potřebovat pro práci s elektrickými rozvody a zařízeními. Nabízíme kleště všeho druhu, jak izolované, štípací, tak speciální, například pro komunikační techniku, dále i šroubováky a jiné.

Relé, stykače

Pro spínání velkých výkonů se používají relé nebo stykače, které galvanicky oddělí primární a sekundární obvod. Relé je vhodné pro menší výkony než stykač. Mnohdy se používá relé k ovládání stykače, který totiž sám vyžaduje velký řídicí proud.

Zařízení na DIN lištu

DIN lišta je kovová nosná lišta normalizovaných rozměrů pro elektrotechniku, určená k upevnění elektrických přístrojů v rozvaděčích a podobných zařízeních. Nabízíme DIN lišty i veškerá silnoproudá zařízení jako spínací hodiny či síťové zdroje.

Měřiče

Nabízíme silnoproudé měřiče, jako jsou zkoušečky kabelů, měřiče izolace, detektory kovů a vedení ve stěnách. Dále pak revizní přístroje, například pro kontrolu bezpečnosti elektrických zařízení podle standardu VDE.

Jističe

Bezpečnost na prvním místě – a u silnoproudu je opravdu čeho se bát. Kromě běžných jističů nabízíme i proudové chrániče, přepěťové ochrany, pojistkové skříně, jiskřiště a další ochranná zařízení. Většinu z uvedených zařízení lze umístit na DIN lištu.