Všestranné ovladače motorů

Nejúspěšnější mikropočítače naší doby nesou názvy Raspberry Pi® a Arduino Uno™. S vhodnými rozšiřujícími deskami, které ovládají až 16 servomotorů současně, z nich lze stvořit skutečně všestranná zařízení.

Raspberry Pi® i Arduino Uno™ už dávno opustily soukromé dílny kutilů a staly se hybateli inovací ve startupech i zavedených firmách. V oblasti automatizace, řízení inteligentní domácnosti, multimediálních centrál nebo vědeckých měřicích stanic jsou dnes praktické mikropočítače nepostradatelné. S inovativními jednotkami pro řízení motorů MotoPi (pro Raspberry Pi®) a Motorino pro (pro Arduino Uno™) lze nyní současně ovládat až 16 krokových 5 V motorů řízených pomocí PWM. Je tak možné mnohem rychleji programovat např. pohyby robotů a rychleji než dosud realizovat inovativní nápady.

Na milisekundy přesné ovládání      

Napájecí zdroj pro servomotory je přímo integrován do dráhy řízení.  Pro ochranu před menšími poklesy napětí je připájen větší kondenzátor. Díky tomu je vždy zajištěno optimální napájecí napětí. Mimořádnou zvláštností v této kategorii je integorvaná A/D převdoník. Ovládání motorů je na milisekundu přesné a lze je pohodlně naprogramovat přes Pi nebo Uno. Obě zařízení jsou vyvinuta německou společností Joy-IT. Snadno se připevní a jsou vhodná do mnoha pouzder. Souhrnně řečeno desky MotoPi a Motorino enormně rozšiřují možnosti mikropočítačů. Kdy se tedy i vaše nápady promění ve skutečnost?

Které zařízení se hodí pro který úkol?

Raspberry Pi® může zpracovávat více programů současně, zatímco Arduino Uno™ se plně koncentruje na jeden úkol. Volba rozšiřující desky tedy závisí na počítači a účelu použití.

Joy-IT MotoPI-R                                                                                  
Ideální pro ovládání a používání až 16 servomotorů. Díky velmi plochému provedení se Raspberry Pi® a rozšiřující deska vejdou do mnoha pouzder. Obejdete se bez přídavného napájecího zdroje, protože vše je připojeno přímo na desce.

Joy-IT Motorino                                                                                  
Tato deska má dva vstupy pro napětí od 4,8 do 6 V, které společně zajišťují napájení až 11 A. Motorino má na každý motor samostatný konektor pro napětí, uzemnění a řídicí kabel.

Užitečné doplňky

Praktické příslušenství jako rozšiřující deska StromPi nebo různá pouzdra pro Raspberry Pi® a Arduino™Uno

Autor

Vše pro školy a vzdělání

Napsat komentář