Tag

Robotická ruka

Procházet

V roce 2016 byla na katedře mikroelektroniky, fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze obhájena bakalářská práce na téma „Bezdrátová řídicí jednotka s Bluetooth modulem“. V této práci bylo zajímavým způsobem využito vybavení, které je dostupné u firmy Conrad a které nám tato firma částečně zdarma poskytla. Bakalářská práce, kterou vypracoval student Karel Setnička, získala cenu děkana za vynikající bakalářskou práci.